Click for large image

Theo_Lazar.jpg

Teodora Lazar

Dacă ştii să vezi ceva bun în fiecare om, aproape toţi vor sfârşi în a vedea ceva bun şi în tine. (Ben Carson)


• Nume şi prenume: LAZAR TEODORA ALEXANDRA
• Data şi locul naşterii: 12 mai 1997, Baia Mare, jud. Maramureş
• Studii: elevă în clasa a VII-a C la Liceul de Artă Baia Mare
• Pasiuni: arta plastică, muzica (chitară), literatura română, limba engleză, sport (tenis). Iar pentru că sunt pasionată de toate acestea, am încercat să mă perfecţionez continuu, participând la numeroase concursuri şi olimpiade. Munca mi-a fost încununată de succese, mărturie fiind premiile obţinute de-a lungul timpului, dintre care le amintesc pe cele din anul şcolar 2009-2010:

 PREMIUL I (media 10) – clasa a VI-a, anul şcolar 2009-2010
 LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ:
- PREMIUL al III-lea - Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Română, etapa judeţeană;
- PREMIUL I, echipă – Concursul naţional de creaţie literară şi proiecte „Dor de Eminescu”;
- PREMIUL I – Concursul internaţional de scriere creativă „Copilul în lumea cuvintelor”;
- PREMIUL I – Concursul internaţional „Armonia naturii”;
- PREMIUL I – Concursul de compuneri/ eseuri cu tematică ecologică „Natura în cuvânt şi culoare”,
- PREMIUL al III-lea – Concursul interjudeţean „Mirajul copilăriei”;
- MENŢIUNE – Concursul naţional de creaţie literară şi proiecte „Dor de Eminescu”;
- MENŢIUNE – Concursul Naţional Eco „Pădurea în culori”.
 ALTE CONCURSURI:
- PREMIUL I – Concursul de limba franceză „Smart”;
- PREMIUL al II-lea – Concursul judeţean „Micii fizicieni”:

 ALTE PARTICIPĂRI:
- Participarea la tabăra de limba engleză a Centrului de limbi moderne „Echo”
- Participarea, ca voluntar, la diverse acţiuni organizate de O.N.G. – urile: Asociaţia Culturală „Mara Oaş” Negreşti Oaş, „Asociaţia sportivă 4x4”, Fundaţia „Cuore”, Asociaţia diecezană greco-catolică „Caritas” Baia Mare.

Sper ca, prin tot ceea ce fac eu, cu puterile-mi de copil, să aduc un strop de culoare în această lume dominată de griuri, să transmit celorlalţi imaginea unui tărâm aşa cum există el în imaginaţia mea: cu sunet şi culoare şi puterea magică a Cuvântului.